شاهنامه لکی

شاهنامه لکی

سال ۲۰۱۸
ایران
مستند
۱۷ دقیقه, 12+
لک‌زبانان به زبان لکی دهها جلد کتاب حماسی دارند، که آن را شه‌نومه لکی می‌نامند
زبان ها: فارسی