پناهگاه

پناهگاه

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۷۵ دقیقه, 12+
این فیلم مستند درباره مکانی در حومه شهر رشت است که برای نگهداری و درمان حیوانات مختلف احداث شده است و مدیریت آن را زنی جوان بر عهده دارد.
زبان ها: فارسی