چرخ

چرخ

سال ۲۰۱۸
ایران
فیلم کوتاه
۲ دقیقه, 12+
با موضوع گله مندی مردم از وضعیت بیکاری ، تورم و مشکلات اقتصادی
زبان ها: فارسی