ایرانگردی با اسپارک-تهرانگردی1

ایرانگردی با اسپارک-تهرانگردی1

سال ۲۰۱۹
ایران
مستند
۴ دقیقه, 12+
در این ویدئوی کوتاه، خلاصه ای خواهیم داشت از جاذبه های گردشگری تهران.
زبان ها: فارسی