عروس زندان

عروس زندان

سال ۲۰۰۴
ایران
خانوادگی, اجتماعی
۹۲ دقیقه, 12+
روایتگر زندگی مردی است که بدست همسرش کشته می شود. کارآگاهانی برای پی گیری ماجرا و دستگیری زن دست بکار می‌شوند و داستان با ورود افسران آگاهی روال دیگر گونه ای می یابد و …
عنوان اصلی: Aroose Zendan
زبان ها: فارسی