عطسه های نحس

عطسه های نحس

سال ۲۰۱۱
ایران
خانوادگی, اجتماعی
۸۳ دقیقه, 6+
رعنا دختری است که در خانه بزرگی تنها زندگی می کند، در این خانه به تازگی مرگ مشکوکی اتفاق افتاده
عنوان اصلی: Atsehaaye Nahs
زبان ها: فارسی