چه کسی امیر را کشت

چه کسی امیر را کشت

سال ۲۰۰۵
ایران
حادثه ای, معمایی, جنایی
۹۱ دقیقه, 18+
امیر کشته می شود و تمام آشنایان و دوستانش به خوبی از او یاد می کنند. اما بعد از مدتی شروع می کنند به بدگویی از او و حتی کمی که می گذرد نزدیک ترین کسانش جسد او را نمی توانند شناسایی کنند. فیلم روایت گری بی طرف از تلاش و پی گیری شخصیت های پیرامون امیر است...
زبان ها: فارسی