اعتراف

اعتراف

سال ۲۰۱۷
ایران
درام
۱۱۷ دقیقه, 12+
نمایش اعتراف با بازی علی نصیریان و شهاب حسینی به انتقاد از مسیحیت و کلیسا اشاره دارد. آدمکشی مزدور ظاهرا برای اعتراف به کلیسا می آید و در ادامه کشیش شروع به اعتراف میکند و ...
زبان ها: فارسی