جان به حراج

جان به حراج

سال ۲۰۱۴
ایران
خانوادگی, اجتماعی, درام
۸۱ دقیقه, 12+
پیرمردی که در تنگنا قرار گرفته برای گذران زندگی و حل مشکل معیشت خود، به راه حل غریبی می رسد؛ او تصمیم می گیرد که دست به نوعی خودفروشی زده و اعضای بدن خود را به حراج بگذارد.
بازیگران: سعید پورصمیعی, محمد شیری, مینا جعفر زاده, میرطاهر مظلومی, قاسم پورستار, فرهاد دانشور, ویدا جوان
کارگردانان: سید حامد محسن پور
زبان ها: فارسی