سایه ها

سایه ها

سال ۲۰۱۰
ایران
وحشت
۹۲ دقیقه, 18+
در فیلم سایه ها پدری را می بینیم که پس از مرگش فرزندانش برای تقسیم اموالش به ایران می آیند و طی تقسیم اموال وکیل پدرشان به آن ها می گویند که پدرشان وصیت کرده که کسی به خانه او بعد از مرگش پا نگذارد ولی یکی از فرزندانش عمل نمی کند و وارد منزل می شود و...
بازیگران: چکامه چمن ماه, شایسته ایرانی
زبان ها: فارسی