سیا زنگی

سیا زنگی

سال ۲۰۱۰
ایران
اجتماعی, طنز
۷۹ دقیقه, 6+
رضا جوانی است که هفت سال پیش در آستانه تحویل سال به خواستگاری زری رفته و هر سال شب عید با بدبیاری مواجه می شود امسال در آستانه تحویل سال با زهم بدبیاری دامنگیر او و خانواده اش می شود اما …
زبان ها: فارسی