وروجکها

وروجکها

سال ۲۰۱۶
ایران
کودک و نوجوان
۸۶ دقیقه, 0+
استان خواهر برادری به نامهای ساینا و سینا است که پدر مادرشان را با رفتارهای ناشایست و نادرست به ستوه آورده اند. یک روز صبح که از خواب بیدار می شوند متوجه می شوند که پدر و مادرشان ناپدید شده اند و…
زبان ها: فارسی