Toggle menu

حریم خصوصی

با استفاده از کاناپه، شما موافقت خود را اعلام می‌کنید تا برای بهبود کیفیت و توسعه سرویس از داده‌های مربوط به شما در کاناپه استفاده شود یا در ارائه بررسی‌ها یا گزارش‌های آماری عمومی درباره سرویس کاناپه به نحوی که موجب شناسایی شما نشود، مورد استفاده قرار گیرد.

به شما اطمینان می‌دهیم که حریم خصوصی‌تان به ویژه اطلاعات شخصی شما برای ما قابل احترام است و از آنها محافظت می‌كنیم. این اطلاعات فقط برای بهبود کیفیت ارائه سرویس کاناپه استفاده می‌شود و ما به هیچ وجه اطلاعات شخصی شما را در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهیم داد.

به شما اطمینان می‌دهیم که اطلاعات شما در اختیار شخص ثالث قرار نخواهد گرفت جز در مواردی نظیر نیاز به پردازش اطلاعات توسط شرکای تجاری امین یا به دلایل حقوقی در صورتی که توسط قانون لازم و مجاز باشد.