در خانه بمانیم

در خانه بمانیم

سال ۲۰۲۰
ایالات متحدهٔ آمریکا, هندوستان, چین
0+
در این مجموعه تعداری از ویدئوهای مربوط به هنرمندان و کادر درمانی و پلیس که در آن به صورت موزیکال، شستن صحیح دست را آموزش داده اند یا نکات مهمی را در زمینه پیشگیری از کرونا متذکر شده اند.
زبان ها: انگلیسی