گودال

گودال

Kanape: 6.0
سال ۲۰۱۷
ترکیه
حادثه ای, جنایی, درام
16+
سریال گودال داستان کنترل یکی از پردرد سر ترین محله های استانبول یعنی چوکور(گودال) است که توسط خانواده کوچوآ صورت می گیرد. مهم ترین قانون این خانواده این است که اجازه نمی دهند در محله مواد مخدر پخش و مصرف شود؛ ولی گروهی که روی این محله چشم دارند و میخواهند این قانون (منع مخدر) را نقض کنند که این مسئله باعث برهم خوردن نظم حاکم در محله می شود و ...
عنوان اصلی: Çukur
زبان ها: ترکی
فصل ۱فصل ۲فصل ۳فصل ۴