آشپزی با لوکانتا

آشپزی با لوکانتا

سال ۲۰۱۹
ترکیه
آشپزی, نمایش تلویزیونی, مستند
12+
ایده های جذاب آشپزی را در برنامه آشپزی لوکانتا (ایدیل یازار) ببینید...
عنوان اصلی: Idil Yazar
زبان ها: فارسی