سام آتش نشان

سام آتش نشان

سال ۱۹۸۷
انگلستان
پویانمایی, خانوادگی
0+
انیمیشن سام آتش نشان در مورد ماجراجویی های سام و همکارانش به عنوان آتش نشان است و در شهر کوچکی که هستند از مردم در مقابل اتفاقات بد محافظت میکنند....
عنوان اصلی: Fireman Sam
زبان ها: فارسی