شکارچی ذهن

شکارچی ذهن

سال ۲۰۱۷
ایالات متحدهٔ آمریکا
درام, دلهره آور, جنایی
18+
یک مامور اف بی آی قاتلین سریالی و متجاوزین را تعقیب و بازداشت میکند...
عنوان اصلی: Mindhunter
زبان ها: انگلیسی