کائنات

کائنات

سال ۲۰۱۰
ایالات متحدهٔ آمریکا
مستند
12+
مستند کائنات، تولید کانال ددیسکاوریست که داستان پیدایش کائنات از جمله زمین را تعریف میکند.
عنوان اصلی: How the Universe Works
زبان ها: انگلیسی